En lille Video fra vores
52 års Soldaterjubilæum
02. juli 2014 - på Hejse kro.

Næste arrangement vil være
55 års soldaterjubilæum
søndag den 02. juli 2017