Feltskydning Hjerpsted.

Søgårdlejren.

Hjemsendelsesfesten blev afholdt på Tinglevhus.

Den menige omkom ved en ulykke.

Soldaterjubilæum i 1967.

Regimentschefen Oberst Ejby Nielsen tager imod.

Billederne er modtaget fra
540683 Hans-Helmut Paulsen.
Var oprindelig indkaldt til Varde 02 november 1962. Blev efter 4 mdr. overført til Luftværnet. Efter 6 mdr. på Artilleriets Befalingsmands Skole (ABS),
vendte han 31. august 1963 tilbage til Tønder.
Indtil hjemsendelsen 30. oktober 1964 har han forrettet tjeneste som Kanonkommandør på 9 kanon, 1 LVBT/
1 JBDE.

Mailads.: hlpaulsen@mail.dk