Så er vi da klar til jubilæum.
Dagens melding 12. juni 2012

Så er vi 50 tilmeldte soldater og 33 ledsagere.
Vi glæder os allesammen til det kommende
arrangement.
Alting er nu sat på plads.

 🙂😀😉😲😮😎🤩🤨🤭😘🤔😥😠🤒🙃


24. marts 2012.

Vi var et par stykker fra arbejdsgruppen, som var samlet i Tønder 22.-23. marts 2012, med henblik på en gennemgang/kontrol af jubilæumsprogrammet.
Arrangementet vil blive omtalt i Jyske Vestkysten
- med billede af deltagerne - på et senere tidspunkt.
Omtale vil ske på denne side, når det bli´r aktuelt.
Alle steder blev vi mødt med en positiv indstilling
til, at vi får en rigtig god oplevelse den 02. juli.
Problemet med flagudsmykning på gå-gade og torv,
er endnu ikke sat på plads, men der vil i den
kommende tid blive udsendt anmodninger til
diverse firmaer/forretninger, om støtte til vores
arrangement.
Endelig program, samt anmodning om endelig
tilmelding vil blive udsendt i nær fremtid (nok først efter Påske).😀 😉 😲 😮 😎 🤩 🤨 🤭 😘 🤔 😠 🤒 🙃
24. januar 2012.

Planlægning af jubilæet den 02. juli 2012
er nu så langt, at vi er i den fase, hvor de
sidste (men ikke mindst væsentlige) detaljer
er ved at blive sat på plads.
😀
Der er lidt ændringer til programmet,
idet paraden udgår fra Tønder-hallerne ad
Kongevejen, Jomfrugade/Skibroen, Kogade og følger
Gå-gaden (Vestergade-Storegade) op til Torvet,
hvor vi ender.
Vi indtager vores kaffebord på Torvets Restaurant
& Cafe.
😲
Efter kaffen er der transport til "Kasernen" m.v..
🤩
Zeppelin-og Garnisonsmuseet er p.t.
 under restaurering,
men vi håber på, de er klar til at modtage os.
Vi regner med, at være tilbage i Centrum
kl. ca. 17:00.
🙂
Vi ses herefter på "Schweitzerhalle" (Kulturhuset),
hvor der vil være velkomstdrink kl. 19:00.
🙃
Endelig tilmeldingsliste og program vil
blive udsendt medio marts 2012.  


😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
   02. februar 2012.
Så er den kommunale godkendelse af arrangementet
modtaget og på plads.
Ansøgning er d.d. fremsendt til Politiet.


Jubilæum overstået

Flere billeder tilgår senere.