Så langt er vi i planlægningen
Overskrift 1

18. maj 2010 har vi afholdt det første planlægnings-
møde vedr. holdets kommende 50 års jubilæum i
2012.
De tilstedeværende var stemt for, at undersøge muligheden for at afholde arrangementet i Tønder
mandag den 02. juli 2012.
Arrangementet vil blive tilrettelagt,med henblik på,
at også tilhørende "damer", kan deltage (festmiddag m.v.).
Nærmere vil blive annonceret i takt med, at diverse
aftaler "falder" på plads.
Har nogen et godt forslag til evt. sponsorater som kan søges, er jeg meget interesseret i oplysninger herom.

   På udvalgets vegne
    544639 Kurt Fohlmann

Der var modtaget 5 afbud, men de tilstedeværende havde nok at snakke om.
Overskrift 1
636 og 586
Overskrift 1
659 og 660
Overskrift 1
711 og 636
Overskrift 1
642 og 639
Overskrift 1
659 og 660
Overskrift 1
Udsigten ned gennem haven mod bådehavnen.
Referat fra møde

Summarisk referat fra planlægningsmødet den 18. maj 2010.

 

Holdet var enige om, at jubilæet skulle fejres/holdes på dagen 2. juli 2012, selv om dette er en mandag.

Der undersøges muligheden for, at jubilæet afholdes i Tønder.

Mulighed for overnatninger (Der blev peget på vandrehjemmet og den nærliggende campingplads), og spisested (restaurant) undersøges.

Der var stemning for, at man med udgangspunkt ”Tønder hallerne”, skulle marchere op mod torvet, gennem gå gaden og ende på/ved Rådhuset, for at hilse på borgmesteren.

Alternative begivenheder for ”damerne” skulle undersøges (Nolde-museet, Slusen, Møgeltønder, det gamle Apotek m.v.).

Der søges om mulighed for, at soldaterne pr. bus transporteres ud på vores tidligere kaserne – selv i erkendelse af, at man nok ikke kunne komme ind i bygningerne, en tur forbi Eksercergården og evt. Zepelin-museet).

Der arrangeres et aftenarrangement med middag og dans.

Der undersøges muligheder for at finde sponsorer, ligesom muligheden for, at fremskaffe et orkester til marchen.

Vi har styr på det . . . se generel oversigt.
Update

 

Referat fra 2. planlægningsmøde 19. august 2010.

1.        Som ”stedfortræder” for undertegnede tilbød 636 Flemming Nissen sig. Da der ikke var nogen indvendinger, blev Flemming ”valgt”. Han vil fremover være informeret om alle tiltag/henvendelser vedr. 50 års jubilæet.

2.        Der blev redegjort for udsendte invitationer og anmodninger om støtte, samt status p.t..  Borgmesteren i Tønder har inviteret til et møde den 30. august 2010, og virker meget interesseret i vores arrangement.

3.        Det blev besluttet, at oprette en midlertidig forening ”JLVR-1962”, som har til formål at synliggøre vores aktivitet over for andre. Et medlemskab, vil koste 200,00 DKK, der skal dække alle diverse administrative omkostninger. Der vil i den forbindelse blive oprettet en bankkonto. Evt. overskud vil blive anvendt som støtte til arrangementet.

4.        Der var enighed om, at udgangspunkt for arrangementet vil være Tønder hallerne. Paraden vil gå op til Torvet, gennem gågaden, og ende ved Tønderhus/Rådhuset.

5.         Der vil blive forsøgt arrangeret en mindre frokost for alle. Bustur til vores gamle kaserne, forbi  eksercergården, ophold ved Zeppelin museet og videre til Møgeltønder (forbi Prins Joachims hjem) og slutte centralt i Tønder, så der vil være mulighed for at gå rundt på egen hånd. Tidspunkt for møde samt aftenarrangementet blev ikke fastlagt.  Underholdning til aftenarrangementet (dinner og dans) blev drøftet. Menu og evt. fri bar vil blive fastsat efter forhandling med stedet (Tønder Hallen).

6.        Der er rettet henvendelse til Forsvarskommandoen, med henblik på, at få støtte af Slesvigske Musikkorps, ligesom Artilleriregimentet i Varde er anmodet om, at stille med et Fanekommando. Luftværns Artilleri Foreningen (LAF) vil blive inviteret til at deltage i arrangementet.

592 Arne Hansen (Dævlen bræk mæ) er en del af Spillemændene, Linie 13. En kvartet, som spiller alt hvad hjertet begærer. Hvis der er råd i budgettet, vil vi forsøge, om de vil spille under frokosten.

Flemming har tilbudt at tage med som bisidder til mødet med borgmesteren. Referat tilgår.

 

 

647 havde meldt afbud, idet han endnu ikke er helt ovenpå efter hans knæoperation.