Blik fra kasernegården mod hovedvagten.

Tønder kaserne set fra Carstensgade.

Indgangen flankeret med 40 mm Kanoner L/60 og L/70.

Kasernen set udefra.

Paraden udgik fra Tønderhallerne. I spidsen - Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

Oberst H.E.Hansen fører an. Bagved oberstløjtnat O.B. Nielsen, CH/2 LA, som skulle samle og overgive enhederne til de tre Flyvestationer.

Styrken til/fra Skrydstrup.

Detachement af reserveofficerer.

Her passeres det gamle Dannevirke soldaterhjem.

Chefen for 14. Luftværnsafdeling (Red Eye).

Major Andersen og 1. LLVRBT.

Major K.K.Jensen og 2. LLVRBT.

Major Svend Sørensen og 3. LLVRBT.

Her passeres Hotel Tønderhus på vej mod Skibbroen.

Så var det gågaden.

Major H.F.Hansen - Skrydstrup.

Faneløjtnant Frikke.

Major Engberg - FSN Aalborg.

Regimentschefen overgiver paraden til borgmester Børsting Andersen.

MPérne er på plads.

Indgangen flankeret med kanoner.

Musikkorpset er ankommet til kasernen.

Paraden passerer gæstetribunen.

Blandt gæsterne Lensgreve Schack af Schackenborg.

Luftfoto fra Øst.

Tønder bys gave til regimentet. Meget symbolsk : Marken en mejet.

Afskedsparade i Tønder.

Jyske Luftværnsregiment nedlægges
31. oktober 1974. 

Alle Foto: Kurt Fohlmann