Afskedsparade i Tønder.

Jyske Luftværnsregiment nedlægges
31. oktober 1974. 

Alle Foto: Kurt Fohlmann