2.Luftværnsafdeling, 1.Batteri, Aalborg (Hvorup Kaserne)1958.

Chef med hjælpere.

Jyske Luftværnsregiment´s skjold.

Regimentsmærke

Batteribefaling i anledning af batterifest i Viborg. Side 1 af 5.

Batteribefaling side 2 af 5.

Batteribefaling side 3 af 5.

Batteribefaling side 4 af 5.

Batteribefaling side 5 af 5.

385062 Kaj Villy Olsen.

Hovedvagten Hvorup Kaserne.

Ankomst Hvorup, den 2. juli 1958. Kl. er 12, og hovedvagten lukker ind til registrering.

Kontrol af de fremmødte.

Fra faneinvielsen.

Prinsen overrækker fanen til OB T.P.Ejby Nielsen.

Faneinvielse af den af Kong Frederik IX skænkede fane, overrakt på Mysundedagen (den 2.2. 1959) af Prins Viggo - på Hvorup Kaserne.

Chefen for Hæren, Generalløjtnant V. Hjalf, slår 2. søm i.

Fanen "føres til midten". Faneløjtnant LT P.M.T. Engberg, fanebærer OS V. Mikkelsen.

Oberst T.B. Ejby Nielsen takker for fanen. KL P.M. Laursen (AD/JLR) holder mikrofonen.

Parade (forbidefilering) i forbindelse med faneinvielse.

Fanen passerer tribunen under forbidefileringen (Fanebærer 256122 OS V. Mikkelsen).

11 Soldaterforeninger med faner. Luftværns Artilleri Foreningen (LAF) længst til højre.

5 kanons faste stiling i Karup.

Gedhus området - klar til at læsse på toget.

Pålæsning foregik på et vigespor ved Gedhus.

Klar til afgang. Turen går til Mellerup (Randers Fjord), for at deltage i øvelse med Ingeniørregimentet (JIR) fra Randers.

Ved Mellerup, skal vi over Randers Fjord.

Oversætning Randers Fjord.

KFUM soldaterhjem Gedhus.

Militærudstilling i Silkeborghallerne.

Silkeborg.

Billedet stammer fra Fotoskydning i Hammebakker.

OS O.T.Rasmussen. Billedet stammer fra Fotoskydning i Hammebakker. LT Perc fløj "målfly" i et lille privat fly.

Opmarchering.

LAACC vognen på hjul.

LAACC ankommet.

Bjarne Jönsson ved radioen "angrc-9" (Army Navy Ground Radio Corporation - 9).

Løjtnant Rode og sergent Nilsson og korporal ?

Skarpskydning Lyngby Thy - Januar 1959.

Firling (Hvidbjerg Strand).

Skydning i Lyngby Thy.

SPUTNIK - hvad mon han har fået øje på ?

Hvidbjerg Strand. 20 graders frost eller ej - morgentoilettet skal forrettes.

Feltlatrine under anvendelse (aftrådt på naturens vegne).

B.U.Jensen underholder "knuderne".

Køkkenvognen er ankommet (uden mad og drikke).

Selv løjtnant B. Madsen måtte have lidt suppe at varme sig på.

Cykelordonans på afveje.

Kan nogen sætte navne på ?

385062 med Stuekammerater.

Bananvogn.

Set fra højre sergent Nilsson og løjtnant Rode. Resten ???

Holdbillede ?

Hyggestund på stuen.

385178 "Kvissel".

Mon han kan kende sig selv ?

Soldaterkomsammen.

Batterifest i Viborg - 4.juni 1959.

KN Kræmer svinger damerne under batterifesten.

Så var det slut på batterifesten. KN Kræmer måtte hjælpes af et par faste damer.

Oversergent Svend O. Jacobsen i uniform fra Linieinfanteriet ca. 1842.

Familiedag på Hvorup kaserne.

Eksercitshold under familiedagen.

Batteriets motorordonanser.

Batteriets ordonanser på slap line under familiedagen.

170 - 159 - 029 og ? Nymindegab sommeren 1959.

Hvem har vi her ???

Persisk marked.

Fra Oksbøl ?

Signalbasserne på Grenen (Skagen).

PRLT Møller.

385142 Bjarne Jönsson.

Det kalder man hvistnok en potensforlænger !!!

Klar til udrykning.

Der ventes på signal.

OP-hold klar til afgang.

MOTORD er klar.

Ikke alle kom helt frem til målet. Her var det 385100, der på vej til Vejle, ikke kunne holde sig på vejen.

En meget kold affære, at være mandskab.

OP-hold i sommerstilling (næsten sløret).

Det gælder om at holde varmen.

Oversergent Jacobsen.

385108 og 385071.

Feltskydning i Hevring.

Skarpskydning i Nymindegab.

Skarpskydning Lyngby Thy.

Mere skydning - Lyngby Thy.

Stuerengøring - de gik til den.

Her kommer fatter med kost og spand ...

Hårvask - ingen problem.

Skal du have en overskylning ?

Jamen, - den fik ikke for lidt.

385065 - 059 - 068. Hvor mon de er ?

Deltagelse i Feltartilleriets Skydninger i Oksbøl.

Så ligger man i bivuak. Men, pas på naturen...

Se lige hvad der gemte sig.

Mon den gik til køkkenafdelingen ?

Der er et hul midt i spanden . . . ! ?

Hvem kan genkende denne aktive soldat.

Kan i huske dem. Flykendingskort fra 1958.

Jo, der var mange at holde styr på, og mange man aldrig så. Hvad med Helikopterne - havde de ingen navne/betegnelser ?

Kan vi så lige få en melding fra OP-holdene ? Ven eller fjende ? Andre oplysninger ?

F84 - Thunderjet.

RF-84F Thunderflash.

F86-D

F-100F Super Sabre

Hunter.

Firling ( 4 x 12,7 mm ).

Korporalerne fra venstre : Martensen, Eggertsen og Ødum.

029-034-114-012-155.

99-100-164.

Jo, det kan være hårdt at være soldat.

115-038-085-120-138-113-119- ?

Vedligeholdelsestjeneste.

Soldaterkammerater.

124-114-115 - hvem er den sidste ?

Teltlejr i Lyngby Thy januar 1959.

Teltlejr i Nymindegab sommeren 1959.

Nymindegab sommeren 1959.

Nymindegab sommeren 1959.

20 års jubilæum (1978) på kasernen i Skive.

25. års jubilæum - 1. maj 1983 i Skive.

30 års jubilæum - 1. maj 1988 i Skive.

159.

159 - hvem er de to andre ?

159 - kaldet perletand.

159 med stuekammerater.

Stuekammerater Hvorup. 149-151-154-157-160-161-155-150-159 -158-164-166-165-153-152-156-162-163.

Køkkenvognen på vej rundt.

Hammer bakker.

Batterifest.

Batterifest.

Batterifest.

Årgangsfest i Skive 1978.

Årgangsfest i Skive 1978. Her foran skyderadaren "Fledermaus".

Årgangsfest i Skive 1978.

Årgangsfest i Varde 1983.

Årgangsfest i Varde 1983.

Årgansfest i Varde 2008.

007 foran Friheden i Århus.

029-170-064-159 i Oksbøl.

029 på Nr. Sundby station. Udrustning oplagt - klar til afgang på øvelse.

045.

Korporalerne Martensen - Egertsen og Ødum. Hvor mon de er henne ?

170-091.

Flyvestation Karup.

Piloter på FSN Karup kan godt lave lidt sjov. Her har de malet en Draken i Rød/Hvide farver, under mottoet: Danish Dynamit (kan i huske året?).

Den nye Hovedvagt på Aalborg kaserner - set inde fra.