Kontakten til FlaRgt 6 (Lütjenburg) og FlaRgt 600 med bataljon 610 (Rendsborg) gav mange hyggelige timer.