Det første besøg på FSN Leck.

Her er "flokken" samlet sammen med OL Lindemann som var Hærens Forbindelsesofficer på FSN leck.

Minibriefing af de heldige i lodtrækningen om en flyvetur.

KP N.C.Hansen (NIKKE) ved at få monteret faldskærm.

KP N.C.Hansen (NIKKE) får sig en flyvetur.

Næste heldige.

Her var det fototyderne, som forklarede om deres arbejde.

Eksperticen ved at klargøre "grisen".

Så blev der serveret Bier und Saurkorn, og holdt taler.

To der fandt sammen i fællessang.

Der var dømt fællessang - anført af K.S.Madsen og NIKKE.

K.S.Madsen får her en diskution med OL Lindemann.

Og mere fællessang - og øl - og korn ...

OS Schütt diskuterer med OL Lindemann og eskadrillechefen.

Så kom de tyske kolleger til Nymindegab for at overvære skarpskydningen.

Der skydes.

Så ringes der ind i sergentmessen i Tønder.

Som altid god stemning når vi var sammen.

Man kalder det vist "borddans".

Chefen for 2. Luftværnsafdeling OL Bohn kom på besøg.

Her er det Calle der har fundet en makker.

Ja jo - stemningen fejlede ikke noget.

Den absolut sidste dans før det gik hjem.

Diverse billeder fra kontakten til
AG 52 (Aufklärungsgeschwader 52)
i Leck.