Initiativtagerne til mødet i Aalborg.

Webmaster på hjemmesiden og igangsætter af 50 års soldaterjubilæet.

O. Kops orienterede om musset.

   544647 og 544710 havde taget initiativ til, 
  at invitere en del "nordboere" til et minitræf på 
  Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg den 25.
  oktober 2010.
  Der blev givet mulighed for, at hilse på hinanden og
  fortælle lidt om sig selv. Efter at have indtaget kaf-
  fen, kom lederen af Museet (pensioneret oberst)
  O.Kops, og gav en kort fortælling om musset.
  Efter at have set på det "gamle" L/60 materiel m.v.
  og udvekslet en masse erindringer, afsluttedes
  dagen med en frokost på :  
  Restaurant Papegøjehaven

   Følgende var fremmødt:
   566, 583, 588, 624, 632, 639, 647, 654, 657, 660,
   670, 691, 698 og 710.
   Afbud fra: 631 og 575.

Tryk på et billede og få en forstørrelse og mulighed for et diasshow.