Fotoalbum

Budskabet var klart.

Ministeren ankom i privatfly. Vejen fra flyvepladsen var "sået til" med sorte kors som markerede de statsinstitutioner, som allered var blevet "taget fra byen".

Selv et forsøg på at bruge kvindelist overfor ministeren, viste sig, ikke, at have nogen virkning.

Jamen hr. borgmester, hvad skal jeg sige ...

Ministeren fik hils på stuevagten, rekrut J. Salomonsen.

Borgmester Kirchheiner i nærkampstilling.

Tønder by skilt.

Torvet med kirke og klostercafeen.

Klostercafeen.

Vidåen med Bachmanns vandmølle.

Bachmanns vandmølle og Dannevirke soldaterhjem.

Dannevirke soldaterhjem.

Bachmanns vandmølle set fra bagsiden.

Hotel Tønderhus set fra Skibroen. Bagved vandtårnet der i dag (2010) er indrattet som museum med Wegners møbler.

Uldgade.

Typiske karnapper på husene i Uldgade.

Den 9. august 1973, kom forsvarsminister Kjeld Olesen på besøg, med henblik på at drøfte kasernens fremtid med Tønder byråd.
Bevar Tønder kaserne kampagnen med opslag og diverse klistermærker, var igangsat for længst.
Borgmester Sv. Kirchheiner havde på foranledning af Flysmækkeren stillet sig op i nærkampstilling foran kasernens hovedport.
Som bekendt, så nyttede det hele ikke noget, og regimentet måtte rømme kasernen i 1974.
Hvordan det gik, og en beskrivelse af kasernens forhold
og samspil mellem en by og kaserne, kan der læses om i bogen : TØNDER KASERNE 1920 - 2002 skrevet af Henrik J. Møller og udgivet af Tønder Museum. Bogen kan findes på diverse biblioteker.
 

Der suppleres med nogle stemningsbilleder fra byen.
Fotograf: Kurt Fohlmann.