Fællesmærke for alle tre RedEye batterier i Jylland (Skive).

Her har vi så hele holdet

Klar til afgang til Afskedsparade i Tønder.

Enhederne opstillet på Torvet i Tønder.

Batteriets deltagelse i afskedsparade i Tønder. I baggrunden det tidligere soldaterhjemme Dannevirke.

Fanens sidste indmarch til/på Tønder kaserne.

Afskedsparade på Tønder kaserne.

Afskedsparade i Tønder 31.10.1974.

Parade på Skive kaserne i anledning af sammenlægning mellem Jyske Luftværnsregiment (JLVR) og NørreJyske Artilleriregiment (NJAR) i 1975.

Kaptajn (KN) K.K.Jensen (KLaus Kluder) som var batterichef (BC) i batteriet.

KN K.K.Jensen, OS J.C.Jessen og OS J.M.Christiansen (Chris).

RedEye skytte (Riisager) på slap line, - men klar.

Her er Langlo klar til at afgive et skud.

Målbat affyret

Skud gået - RedEye på vej

Lige i øjet ...

RedEye gruppe i en afslappet stund.

Johnny Villadsen får sig et stykke mad. Bare det ikke er spildolie han hælder ned med !

RED EYE gruppe på vej.

Instruktion før skydning

Officerer og befalingsmænd til omskoling (RED EYE) i Varde.

MJ K.K.Jensen (senere BC 2 LLVRBT)og PRLT S.Jønholdt (KDOF 2 LLVRBT) under oplæring.

KN G.Grau og CH/14 LA på vej ud i terænnet.

Materiellet gøres klar.

Her kommer så støtten fra HFT (Hærens Flyvetjeneste) i form af et stk. Cayuse (H500).

Diverse foto´s fra 2. LLVRBT modtaget fra bl.a. Johnny Larsen "Jenny" som var kontormus i batteriet og Allan Risager m.v..