Hvad der ikke skrives om ...
Skrevet af redaktøren
Sådan skulle det ikke gå

Projektøren forsøgte godt nok at komme af med mig i 1987.

Det viste sig at være en fejl, idet de skulle have meddelt, at familien var

flytttet hjem til Danmark, efter 4 år i Tyskland.


621306 Hans-Peter Bach, 1. LRBT/1964 er i marts 2009 valgt som landsformand for
LAF (LuftværnsArtilleriForeningen).